اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، آبان ماه ۱۳۹۸

اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

The 1th Research Congress Of Hormozgan Medical Sciences Students

پوستر اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان،دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان