چهارمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بهمن ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

4th Research Congress of Hormozgan Medical Science Students

پوستر چهارمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

چهارمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان