هفتمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت، مهر ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت

The 7th International Conference on Safety and Health

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت

هفتمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت