پنجمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت، بهمن ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت

Fifth International Conference on Safety and Health

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت

پنجمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت