ششمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت، مهر ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت

Sixth International Conference on Safety and Health

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت

ششمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت