دومین کنفرانس ملی ایمنی و بهداشت، شهریور ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس ملی ایمنی و بهداشت

Second National Conference on Health and Safety

پوستر دومین کنفرانس ملی ایمنی و بهداشت

دومین کنفرانس ملی ایمنی و بهداشت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ایمنی و بهداشت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی ایمنی و بهداشت