پنجمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران، بهمن ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران

The fifth national conference of economics, management and accounting of Iran

پوستر پنجمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران

پنجمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،موسسه همایش گستران سبزواران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران