اولین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران، آذر ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران

First National Conference on Economics, Management and Accounting Iran

پوستر اولین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران

اولین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۵ توسط ،همايش گستران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران