سومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

سومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران

Third National Conference on Economics, Management and Accounting of Iran

پوستر سومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران

سومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران