چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران، مرداد ماه ۱۳۹۹

چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران

4th National Conference on Iran

پوستر چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران

چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران