دومین همایش ملی مدیریت،اقتصاد و حسابداری ایران، آذر ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی مدیریت،اقتصاد و حسابداری ایران

Secound National Conference on Management, Economics and Accounting Iran

پوستر دومین همایش ملی مدیریت،اقتصاد و حسابداری ایران

دومین همایش ملی مدیریت،اقتصاد و حسابداری ایران در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۶ توسط ،همايش گستران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت،اقتصاد و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت،اقتصاد و حسابداری ایران