پنجمین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری، آذر ماه ۱۴۰۰

پنجمین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری

Fifth National Conference on Applied Research in Economics, Management and Accounting

پوستر پنجمین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری

پنجمین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۰ توسط ،موسسه همایش گستران سبزواران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.