سومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری، مرداد ماه ۱۳۹۸

سومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری

The Third conference of Applied Research in Economics, Management and Accounting

پوستر سومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری

سومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری