دومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری، شهریور ماه ۱۳۹۷

دومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری

The Second conference of Applied Research in Economics, Management and Accounting

پوستر دومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری

دومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری