هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام، خرداد ماه ۱۴۰۱

هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام

the 7th national conference on sport studies and health in the islamic world

پوستر هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام

هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران،مرکز بین المللی همایشها وسمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام