ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام، اسفند ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام

International Conference on Sport Studies and Health in the Islamic World

پوستر ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام

ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،مرکز بین المللی همایشها وسمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام