نخستین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام، شهریور ماه ۴

نخستین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام

International Conference on Sport Studies and Health in the Islamic World

پوستر نخستین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام

نخستین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام مراجعه فرمایید.


نخستین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در نخستین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام