دومین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام، شهریور ماه 95

دومین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام

International Conference on Sport Studies and Health in the Islamic World

پوستر دومین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام

دومین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ توسط مرکز بین المللی همایشها و سمینارها در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:
 الف: مدیریت ورزشی

مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشی و تفریحی - مدیریت راهبردی و سازمان‌های ورزشی - مدیریت رسانه ‌های ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی - مدیریت بازاریابی ورزشی

ب: فیزیولوژی ورزشی

قلب و عروق و تنفس - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی - فیزیولوژی علمی عضلانی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی - فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض - فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 پ: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی       

حرکات اصلاحی - امداد ورزشی - تربیت بدنی ویژه

ت: رفتار حرکتی    

رشد حرکتی - یادگیری حرکتی - آموزش تربیت بدنی

محورهای ویژه

اسلام و تربیت بدنی - فرهنگ در ورزش - اخلاق ورزشی - بیومکانیک ورزشی - روانشناسی ورزشی -مهندسی ورزش- حقوق ورزشی و جامعه شناسی ورزشی