سومین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام، شهریور ماه ۱۳۹۶