پنجمین همایش هیدروژن و پیل سوختی، بهمن ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش هیدروژن و پیل سوختی

fifth Conference on Hydrogen and Fuel Cells

پوستر پنجمین همایش هیدروژن و پیل سوختی

پنجمین همایش هیدروژن و پیل سوختی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ توسط پژوهشگاه نیرو،انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.