سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

Third Hydrogen and Fuel Cell Conference

پوستر سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران،انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران، انجمن آزمونهای غیرمخرب ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی