دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی با همکاری وزارت نیرو، سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا) و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در روزهای 13 و 14 اردیبهشت 1391 برگزار گردید.

هدف از برگزاری این کنفرانس ، ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و تجربیات علمی و فنی برای اعتلای هرچه بیشتر دانش و فناوری در حوزه پیل سوختی و به نوعی هم افزایی در این حوزه می باشد. فناوری پیل سوختی از جمله مواردی است که در کشور دارای مسیری روشن و سند چشم انداز بوده و در این راستا کمیته برگزاری کنفرانس با توجه به افق تعریف شده برای حوزه فناوری پیل سوختی و هیدروژن، در نظر دارد تا اقدام به برگزاری نشست های تخصصی در این زمینه و با توجه به سند راهبردی پیل سوختی نماید. همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی و ترویجی و نمایشگاه های تخصصی از جمله برنامه های دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی برای نشر ، ترویج و تشویق فعالان در این حوزه می باشد.مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی