پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز، تیر ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز

The 5th National Green Economy Conference

پوستر پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه پیام نور واحد یزد، دانشگاه یزد،شركت پژوهشي صنعتي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز مراجعه فرمایید.