دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز

2ND INTERNATIONAL E-CONFERENCE ON GREEN ECONOMICS

پوستر دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز

دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،شركت پژوهشي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز