سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز

پوستر سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز

سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،شركت پژوهشي صنعتي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز