کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز

1ND INTERNATIONAL E-CONFERENCE ON GREEN ECONOMICS

پوستر کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز

کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ،شركت پژوهشي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز