ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل، آبان ماه ۱۳۹۲

ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل

Sixth Congress of the Geopolitical Association of Passive Defense

پوستر ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل

ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن ژئوپلیتیک ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل