دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران، دی ماه ۱۳۸۴

دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران

02nd Congress of Iranian Association of Geopolitics

دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۸۴ توسط ،انجمن ژئوتکنیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران