نخستین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۳

نخستین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران

01st Congress of Iranian Association of Geopolitics

نخستین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط ،انجمن ژئوتکنیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران مراجعه فرمایید.