همایش ژئوماتیک 90، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

همایش ژئوماتیک 90

Geomatics 1390

همایش ژئوماتیک 90 در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،سازمان نقشه برداري كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک 90 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ژئوماتیک 90