همایش ژئوماتیک 85، اردیبهشت ماه ۱۳۸۵

همایش ژئوماتیک 85

Geomatics 1385

همایش ژئوماتیک 85 در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ توسط سازمان نقشه برداری کشور،سازمان نقشه برداري كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک 85 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ژئوماتیک 85