همایش ژئوماتیک 82، اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

همایش ژئوماتیک 82

Geomatics 1382

همایش ژئوماتیک 82 در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ توسط سازمان نقشه برداری کشور،سازمان نقشه برداري كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک 82 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ژئوماتیک 82