همایش ژئوماتیک 81، اردیبهشت ماه ۱۳۸۱

همایش ژئوماتیک 81

Geomatics 1381

همایش ژئوماتیک 81 در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۱ توسط سازمان نقشه برداری کشور،سازمان نقشه برداري كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک 81 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ژئوماتیک 81