همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی

Geomatics 1387

همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط سازمان نقشه برداری کشور،سازمان نقشه برداري كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی