بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، آذر ماه ۱۴۰۱

بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

20th Iranian Geophysical Conference

پوستر بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تهران،انجمن ژئوفیزیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران