دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک، اسفند ماه ۱۳۸۴

دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

12th Geophysics Conference of Iran

دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۴ توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،انجمن ژئوفیزیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک