سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

13th Geophysics Conference of Iran

سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط ،انجمن ژئوفیزیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران