چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک

14th Geophysics Conference of Iran

چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط ،انجمن ژئوفیزیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک