شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

the 16th Iranian Conference Of Geophysics

شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط انجمن ژئوفیزیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.


در راستاى توسعه و تبادل نظر علمى و فنى و ارائه آخرین دستاوردهاى علمى و پژوهشى مربوط به فیزیک زمین و فضا، انجمن ژئوفیزیک ایران در نظر دارد شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک را با استعانت از خداوند متعال، در تاریخ ٢٣ تا ٢٥ اردیبهشت ١٣٩٣ برگزار نماید.

 


اهداف کنفرانس: 

- آشنایی با تازه‌ترین دستاوردهای علمی و فنی
- ارایه نتایج فعالیت‌های پژوهشی محققان و دانشجویان
- ایجاد زمینه بحث و تبادل نظر علمی بین پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان
- ارتقاء سطح علمی و فنی دانش ژئوفیزیک و علوم وابسته
- ایجاد زمینه بحث و تبادل نظر بین محققین و صنعت
- توسعه ارتباط میان مراکز آموزشی- پژوهشی و صنعت

 


محورهای کنفرانس:

فیزیک زمین

- زلزله‌شناسی
- لرزه‌شناسی
- گرانی‌سنجی
- ژئومغناطیس
- ژئوالکتریک
- الکترومغناطیس
- پیش ‌نشانگرهای ‌زمین‌لرزه
- ژئوفیزیک محاسباتی
- زمین‌گرمائی
- سنجش از دور در علوم زمین
- سن‌سنجی و زلزله‌شناسی دیرین
- فیزیک ‌سنگ
- ژئودزی

فیزیک فضا

- فیزیک و دینامیک جو
- فیزیک و دینامیک اقیانوس
- پیش‌بینی و مدل‌سازی عددی جو و اقیانوس
- ازن و آلودگی هوا
- اقلیم‌شناسی
- سنجش از دور جو و اقیانوس
- هواشناسی لایه ‌مرزی
- هواشناسی کشاورزی
- هواشناسی هوانوردی
- هواشناسی دریایی
- آب شناسی
- فیزیک جو بالا
- فیزیک خورشید، نجوم و کیهان‌شناسی