چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک

چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک

14th Geophysics Conference of Iran

چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط انجمن ژئوفیزیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:
آشنایی پژوهشگران با تازه ترین دستاوردهای علمی و فنی
ارایه نتایج فعالیت های پژوهشی محققان و دانشجویان
ایجاد زمینه بحث و تبادل نظر علمی بین پژوهشگران
ارتقاء سطح علمی و فنی دانش ژئوفیزیک و علوم وابسته

محورهای علمی:
فیزیک زمین
زلزله شناسی لرزه شناسی گرانی سنجی ژئومغناطیس ژئوالکتریک
پیش نشانگرهای زمین لرزه ژئوفیزیک محاسباتی زمین گرمائی سنجش از دور در
علوم زمین روش های آموزش ژئوفیزیک در ایران سن سنجی و زلزله شناسی دیرین
زلزله شناسی ستاره ای و خورشیدی فیزیک سنگ
فیزیک فضا
فیزیک و دینامیک جو فیزیک و دینامیک اقیانوس پیش بینی عددی جو و اقیانوس
ازن و آلودگی هوا اقلیم شناسی هواشناسی ماهواره ای و راداری هواشناسی لایه مرزی
مدل سازی عددی هواشناسی کشاورزی هواشناسی هوانوردی هواشناسی دریایی
فیزیک منظومه شمسیمقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک