چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، بهمن ماه ۱۳۹۳

چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

2014 Emerging Trends in Energy Conservation 4th Conference - ETEC

پوستر چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی