دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، اسفند ماه ۱۳۹۱

دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

Emerging Trends in Energy Conservation - ETEC

پوستر دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،منطقه ويژه اقتصاد انرژي پارس جنوبي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی