سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، اسفند ماه ۱۳۹۲

سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

2014 Emerging Trends in Energy Conservation 3rd Conference - ETEC

پوستر سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،دبيرخانه كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی