هجدهمین کنگره بین المللی صرع، اسفند ماه ۱۴۰۰

هجدهمین کنگره بین المللی صرع

18th International Epilepsy Congress

پوستر هجدهمین کنگره بین المللی صرع

هجدهمین کنگره بین المللی صرع در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،انجمن علمی بیماری های مغز و اعصاب ایرانانجمن صرع ایرانILAE شاخه ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین کنگره بین المللی صرع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین کنگره بین المللی صرع