شانزدهمین کنگره بین المللی صرع، بهمن ماه 98

شانزدهمین کنگره بین المللی صرع

th 16 international epilepsy congress

پوستر شانزدهمین کنگره بین المللی صرع

شانزدهمین کنگره بین المللی صرع در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۸ توسط انجمن صرع ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنگره بین المللی صرع مراجعه فرمایید.


 

محور های همایش

- Drug resistant epilepsy

-Status Epilepticus

-Epilepsy Comorbidities

 مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنگره بین المللی صرع