شانزدهمین کنگره بین المللی صرع، بهمن ماه ۱۳۹۸

شانزدهمین کنگره بین المللی صرع

th 16 international epilepsy congress

پوستر شانزدهمین کنگره بین المللی صرع

شانزدهمین کنگره بین المللی صرع در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،انجمن صرع ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنگره بین المللی صرع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنگره بین المللی صرع