پانزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

پانزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران

15th International Congress on Epilepsy

پوستر پانزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران

پانزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،انجمن صرع ايراندانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران