چهاردهمین کنگره بین المللی صرع، بهمن ماه ۱۳۹۶

چهاردهمین کنگره بین المللی صرع

14th International Epilepsy Congress

پوستر چهاردهمین کنگره بین المللی صرع

چهاردهمین کنگره بین المللی صرع در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید.