هشتمین همایش و نمایشگاه ملی محیط زیست و بحران های پیش رو، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

هشتمین همایش و نمایشگاه ملی محیط زیست و بحران های پیش رو

8th National Conference & Exhibition of Environment

پوستر هشتمین همایش و نمایشگاه ملی محیط زیست و بحران های پیش رو

هشتمین همایش و نمایشگاه ملی محیط زیست و بحران های پیش رو در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،شركت مهندسي ماه دانش عطران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش و نمایشگاه ملی محیط زیست و بحران های پیش رو مراجعه فرمایید.