پنجمین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

پنجمین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو

The 5th Environment Conference and Exhibition and the upcoming crises

پوستر پنجمین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو

پنجمین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،شركت مهندسي ماه دانش عطران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو