هفتمین همایش و نمایشگاه ملی محیط زیست و بحران های پیش رو، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

هفتمین همایش و نمایشگاه ملی محیط زیست و بحران های پیش رو

7th National Conference & Exhibition of Environment

پوستر هفتمین همایش و نمایشگاه ملی محیط زیست و بحران های پیش رو

هفتمین همایش و نمایشگاه ملی محیط زیست و بحران های پیش رو در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط ،شركت مهندسي ماه دانش عطران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش و نمایشگاه ملی محیط زیست و بحران های پیش رو مراجعه فرمایید.